Court jurisprudences

II SA/Wr 75/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110612 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II SAB/Kr 33/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3057656 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II SAB/Op 46/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051225 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II SAB/Rz 49/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3070966 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II SAB/Wa 280/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075553 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II W 1569/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3163028 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I NO 7/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3061024 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I NSNc 44/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093761 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I NSNc 81/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053520 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I NSP 130/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120284 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I NSPO 12/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053992 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I OSK 1724/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083950 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I OSK 971/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110540 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I OZ 521/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110605 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I OZ 522/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110542 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I OZ 529/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083990 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bd 13/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3117050 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bd 19/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3100341 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bd 286/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3100499 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bd 338/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3077658 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bd 339/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3077514 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bd 373/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3100195 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bk 656/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3052298 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Bk 663/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3053542 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gd 156/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062386 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gd 157/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062483 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gd 158/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062371 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gd 286/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075565 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gd 628/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3054579 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gd 761/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057188 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gd 855/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057316 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 1002/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3051602 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 1003/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3051664 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 1032/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3051610 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 145/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3063351 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 146/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3063344 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 1721/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081980 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 813/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067995 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 814/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067882 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 816/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067994 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 860/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3051287 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Gl 895/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3051288 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Łd 400/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3051616 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Łd 61/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3053602 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Op 170/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051632 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Op 245/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3051617 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Op 248/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3052287 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Po 386/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060558 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Po 89/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060886 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Rz 241/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3062482 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Rz 412/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060953 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Rz 59/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3071078 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Wa 1009/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100307 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Wa 1124/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174194 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I SA/Wa 1586/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117152 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.