Court jurisprudences

38130/12, GRÜNER v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 października 2017 r.

37105/09, LUTOVA v. ŁOTWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 9 listopada 2017 r.