Court jurisprudences

51497/08, NAUMOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2017 r.