Court jurisprudences

II SA/Gd 519/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2395101 - postanowienie z dnia 21 listopada 2017 r.

II SA/Gd 518/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2395100 - postanowienie z dnia 21 listopada 2017 r.

II SA/Gd 517/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2395099 - postanowienie z dnia 21 listopada 2017 r.

II SA/Gd 515/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2395098 - postanowienie z dnia 21 listopada 2017 r.

II SA/Gd 386/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2395097 - postanowienie z dnia 21 listopada 2017 r.

II SA/Gd 729/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2395096 - postanowienie z dnia 21 listopada 2017 r.

II SA/Gd 730/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2395095 - postanowienie z dnia 21 listopada 2017 r.

63903/10, TARMAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 21 listopada 2017 r.

25257/05, KAR v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 21 listopada 2017 r.

18538/05, KOPER v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 21 listopada 2017 r.

12668/08, LAMBIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 21 listopada 2017 r.