Court jurisprudences

V KZ 28/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152922 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V KZ 29/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152910 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V KZ 32/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152803 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 1714/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090918 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 173/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180981 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 1737/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3181005 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 1746/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167518 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 1963/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167543 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 2061/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167513 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 2095/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126496 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 2402/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167494 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 2403/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167533 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 815/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157672 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

V SA/Wa 938/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167516 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V SAB/Wa 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3181037 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V SAB/Wa 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162347 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

V U 906/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104556 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

XII C 1568/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102081 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

XII C 2158/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102078 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

XVII AmE 352/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3130543 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

XXVII Ca 1038/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3107853 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

13074/07, BALBASHEV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

29018/18, H.A. v. SZWECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

30247/10, POLATER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

31174/09, DEMİREL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

31193/18, PLISKE v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

35427/15, ORUÇ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

37321/18, M.A. v. CYPR - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

39495/18, T.K. v. BELGIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

42722/13, CAPRARU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

43088/11, KARNAYEVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

43301/07, LVIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

43411/06, X I Y v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

50306/08, DİNÇER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

52095/13, MARX v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

5496/10, ALTUNTAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

69206/14, TOADER v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

796/07, CHUDALOVY v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

9272/15, VANCEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 września 2020 r.

I C 116/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102332 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 1201/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3113206 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 153/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102354 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 198/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3113208 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 2/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

LEX nr 3102257 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 218/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy

LEX nr 3068963 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 233/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3067048 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 243/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3146324 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 3208/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie

LEX nr 3165895 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 413/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102279 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 916/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3145478 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I C 924/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3118869 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I Ca 234/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102274 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I CSK 275/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3057421 - postanowienie z dnia 22 września 2020 r.

I CSK 632/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3060767 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I CSK 745/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106217 - postanowienie z dnia 22 września 2020 r.

I CSK 761/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3061025 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I FSK 1250/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094529 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I FSK 1842/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094668 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I FSK 1994/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077593 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I FSK 240/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3067766 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I FSK 259/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094711 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

I FSK 687/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094585 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

II AKa 258/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102221 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

II AKa 331/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102229 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

II AKa 362/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102222 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

II AKa 48/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102200 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

II AKa 74/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102209 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.

II AKz 546/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSASz 2020/3/22-27 - postanowienie z dnia 22 września 2020 r.

II AKzw 1476/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3061322 - postanowienie z dnia 22 września 2020 r.

II C 529/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148817 - wyrok z dnia 22 września 2020 r.