Court jurisprudences

II KK 353/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181938 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II OSK 622/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3163703 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II OSK 629/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3163750 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II OSK 630/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3163740 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II OZ 226/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170826 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II OZ 228/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170814 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Bd 11/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3171575 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Gl 4/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3178849 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 153/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170721 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 158/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170720 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 170/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170777 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 177/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170813 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 182/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170822 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 192/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3178584 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 222/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3178631 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 228/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3178771 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 68/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3178688 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 102/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171506 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 12/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3170808 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 1451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171589 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Ol 10/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3176301 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 146/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3171672 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 49/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176037 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 68/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176452 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 82/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3171513 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 11/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176043 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 469/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176065 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 560/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176405 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 961/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176384 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 101/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3163682 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 1343/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165206 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 321/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3163731 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 322/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3163741 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 334/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3163681 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 468/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3160737 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 989/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3160720 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.