Court jurisprudences

I OW 86/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090765 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I OW 87/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090724 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I OW 88/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061124 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gd 306/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057370 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gd 83/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057250 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gl 1290/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3059916 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gl 1302/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3084030 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gl 1404/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3056374 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gl 488/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067861 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gl 791/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081629 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Gl 838/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3056379 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ke 100/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3067243 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ke 120/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3075561 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ke 506/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3081725 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 1331/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180045 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 134/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084057 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 239/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081465 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 320/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090781 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 378/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084064 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 379/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083967 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 442/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174144 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 492/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174147 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 501/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094579 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 592/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3056368 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 682/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157619 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Kr 821/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083994 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Łd 172/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066621 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Łd 173/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066930 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Łd 64/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3077562 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 291/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3070974 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 409/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3077722 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 410/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3077513 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 411/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3081736 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 412/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3081498 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 413/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3081514 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 428/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3075758 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Ol 463/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3060422 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Po 198/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083923 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Po 387/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088650 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Rz 223/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3071076 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Rz 226/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3126521 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Rz 409/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077628 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Rz 428/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3071006 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Rz 471/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3057328 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Rz 882/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077525 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Rz 883/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077653 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Sz 315/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077568 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Sz 394/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3070968 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Sz 419/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075768 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Sz 420/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077662 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Sz 449/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067224 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Sz 465/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3081515 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Sz 961/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3060535 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 1139/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167537 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 1308/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167482 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 14/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167453 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 1514/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117148 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 1520/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117136 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 2509/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126421 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 2651/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162345 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 510/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174178 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 830/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167510 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 844/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126411 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wa 873/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174191 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wr 186/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3117082 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

I SA/Wr 231/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100426 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.