Court jurisprudences

30093/15, PISCHOS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2017 r.

8552/10, GALOGRE v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2017 r.