Court jurisprudences

74778/14, TARATUKHIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

78929/16, BĂSESCU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

8978/09, DATASHVILI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

I ACa 263/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3146594 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 1048/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3083088 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 1077/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3120071 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 1316/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3102182 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 148/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 3102390 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 178/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3104364 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 2102/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3102299 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 269/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3067046 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 369/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3095445 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 433/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej

LEX nr 3066522 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 529/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3106330 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 79/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3075212 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 811/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3069609 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 912/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu

LEX nr 3167725 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 96/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3166299 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I Ca 222/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102262 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I Ca 251/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102266 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CO 104/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053982 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CO 90/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053529 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CSK 144/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082499 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CSK 161/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063069 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CSK 182/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062758 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CZ 31/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068786 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I DO 34/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3073101 - uchwała z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1139/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082002 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1175/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052290 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1176/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052273 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1177/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052297 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1178/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052282 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1179/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052309 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 277/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090731 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I GW 6/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082046 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I GW 7/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081979 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I GZ 198/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052272 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CO 187/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053498 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CO 198/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053539 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CO 207/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053524 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CO 213/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051756 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CSK 171/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054708 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CSK 77/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087096 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CSK 81/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148237 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II CSK 98/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054425 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II FSK 1132/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100288 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II FSK 1148/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100162 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II FSK 1214/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126515 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II FSK 1215/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126475 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II FSK 1328/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3100510 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II FSK 141/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126444 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II FSK 1532/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126493 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 1115/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110480 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 198/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110505 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 3084/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110454 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 3100/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3054532 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 3400/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088726 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 3469/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077676 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 4155/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052295 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GSK 4221/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110450 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 235/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053583 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 237/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051292 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 241/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051268 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 245/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051254 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 249/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053636 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 250/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051224 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 251/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3051203 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 253/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053595 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

II GZ 254/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053565 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.