Court jurisprudences

III SA/Gd 226/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057379 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 228/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057190 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 314/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075589 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 320/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062681 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 325/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075752 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 403/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075738 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 477/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3056362 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 483/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060423 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 510/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3057226 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 513/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075631 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Gd 643/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060981 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Lu 127/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3126433 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Łd 242/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3057158 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Łd 44/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3067281 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 141/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090736 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 1616/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100352 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 259/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094418 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 336/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094661 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 430/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075570 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 450/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110635 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 693/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081749 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 694/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081602 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 695/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081574 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wa 696/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081720 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SA/Wr 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094692 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

III SAB/Łd 28/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3057253 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

New II K 150/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3183896 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II K 240/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3082558 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II K 405/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3102102 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II K 808/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3104489 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II K 90/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3127204 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II Ka 502/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3062036 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II KO 50/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154290 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II PZP 1/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

BSN-IPiUS.2020/9/4 - uchwała z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Bd 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3060444 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Bk 480/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3057709 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Gd 659/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3056369 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Gd 702/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3056375 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Ke 572/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3060883 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Ke 593/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3060957 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Ke 600/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3060908 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Ke 614/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3060941 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Ke 838/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3060528 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Kr 1158/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3057676 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Kr 462/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3057778 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Kr 658/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3057723 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Kr 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3057745 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Lu 196/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067206 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Lu 209/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067368 - postanowienie z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Lu 270/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084007 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.

II SA/Lu 271/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3083987 - wyrok z dnia 24 września 2020 r.