Court jurisprudences

III SA/Łd 120/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3176525 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 164/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3174621 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 930/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3178577 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II KK 132/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177301 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OSK 608/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170801 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OSK 680/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178553 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OZ 1116/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170775 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OZ 232/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170786 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OZ 233/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170747 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 105/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163329 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 137/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163376 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 746/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3178720 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 98/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3175385 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 296/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170722 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 359/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170890 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 1387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171695 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 1388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171551 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 185/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171637 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 35/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171569 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Lu 822/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3178795 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 179/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3178881 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 48/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3171634 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 57/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176280 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 58/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3178759 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 61/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3175430 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 87/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3166178 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Op 99/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3176462 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 177/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3176001 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 424/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3165234 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 578/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171609 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 316/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3163321 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 317/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3163309 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 318/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3163361 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SAB/Bd 7/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3171520 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.