Court jurisprudences

IV SA/Wa 2059/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094479 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Wa 2594/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090851 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Wa 2644/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094670 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Wa 2775/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094456 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Wa 2940/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084078 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Wr 364/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077617 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV SAB/Po 90/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117083 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IX P 529/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3075407 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IX P 529/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3075410 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V CO 171/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154253 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V CO 174/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3057897 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V CO 182/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062781 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V CSK 17/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066728 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V CSK 346/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3060766 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V CSK 410/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082417 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V CSK 535/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3061245 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V CSK 537/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087045 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V CSK 586/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3061255 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V CSK 644/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063124 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V GC 302/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3171794 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VII AGa 282/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3115651 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VIII Ga 799/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102429 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VIII Ga 934/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102422 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VIII Gz 175/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102405 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VIII Ns 203/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092684 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VIII Pa 31/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3120891 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VIII RC 40/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3114817 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VIII SA/Wa 60/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3070995 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VIII U 1067/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3088978 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VIII U 4744/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071184 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VIII U 746/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071533 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VII P 331/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102180 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VII SA/Wa 414/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094416 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VII SA/Wa 612/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084073 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VII U 813/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102068 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI Ka 572/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3165469 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 1020/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100380 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 1024/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3062895 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 1124/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110602 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 147/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100302 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 1707/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3066600 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 1840/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063523 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 189/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094531 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 227/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094472 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 436/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100528 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 45/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126343 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 452/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126441 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 669/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100391 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 83/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094465 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 84/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094552 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SA/Wa 85/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094653 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

VI SAB/Wa 63/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3062916 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VI SAB/Wa 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117001 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

VI U 3323/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102408 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V KO 99/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154205 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 1152/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174186 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 1258/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174179 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 156/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180986 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 1663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180979 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 1664/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157660 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 1837/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117086 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 195/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180980 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 2019/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167489 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 2034/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167501 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 2064/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167470 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 208/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157666 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 2319/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167452 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 25/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167473 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

V SA/Wa 530/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167540 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XII C 1182/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102062 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XIII GC 1255/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3120036 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XIII GC 1369/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3120034 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XI Ka 522/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3171221 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XI Ka 590/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3171227 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

New XIV C 417/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3184140 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XIV U 1119/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115732 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XIV U 1171/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115731 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

X Ka 464/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3081769 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

X Ka 508/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3089281 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

XV Ca 1980/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3127194 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.