Court jurisprudences

11735/09, CORNEI v. MOŁDAWIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 21 listopada 2017 r.

II GSK 427/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409726 - wyrok z dnia 13 października 2016 r.

I GSK 35/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409725 - wyrok z dnia 21 października 2016 r.

IV SA/Wa 1453/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409724 - wyrok z dnia 24 października 2016 r.

I GSK 916/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409723 - wyrok z dnia 8 listopada 2016 r.

II GSK 614/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409714 - wyrok z dnia 23 czerwca 2017 r.

II GSK 605/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409713 - wyrok z dnia 23 czerwca 2017 r.

II GSK 502/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409712 - wyrok z dnia 23 czerwca 2017 r.

II GSK 172/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409711 - wyrok z dnia 23 czerwca 2017 r.

II GSK 3231/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409710 - wyrok z dnia 23 czerwca 2017 r.

V SA/Wa 2857/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409707 - wyrok z dnia 14 września 2017 r.

III SA/Po 1203/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2409706 - wyrok z dnia 14 września 2017 r.

II OSK 2256/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409702 - wyrok z dnia 19 września 2017 r.

I OSK 2511/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409699 - wyrok z dnia 26 września 2017 r.

II SA/Kr 393/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2409693 - wyrok z dnia 6 października 2017 r.

II OSK 2422/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409690 - wyrok z dnia 10 października 2017 r.

I FSK 98/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409687 - wyrok z dnia 10 października 2017 r.

II SA/Bd 105/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2409686 - wyrok z dnia 10 października 2017 r.

II GSK 3727/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409685 - wyrok z dnia 11 października 2017 r.

I SA/Gd 655/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2409683 - wyrok z dnia 11 października 2017 r.

II SA/Kr 899/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2409682 - wyrok z dnia 12 października 2017 r.

II GSK 2524/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409681 - wyrok z dnia 13 października 2017 r.

I GSK 1700/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409677 - wyrok z dnia 13 października 2017 r.

I GSK 1668/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409676 - wyrok z dnia 13 października 2017 r.

III SA/Wr 634/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2409674 - wyrok z dnia 16 października 2017 r.

III SA/Wr 623/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2409673 - wyrok z dnia 16 października 2017 r.

I FSK 355/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409669 - wyrok z dnia 17 października 2017 r.

I FSK 353/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409667 - wyrok z dnia 17 października 2017 r.

I FSK 148/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409666 - postanowienie z dnia 17 października 2017 r.

I GSK 1773/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409663 - wyrok z dnia 18 października 2017 r.

I GSK 1761/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409662 - wyrok z dnia 18 października 2017 r.

II GSK 181/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409656 - wyrok z dnia 20 października 2017 r.

II GSK 180/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409655 - wyrok z dnia 20 października 2017 r.

II SA/Gl 656/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2409651 - wyrok z dnia 25 października 2017 r.

II SA/Kr 953/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2409650 - wyrok z dnia 25 października 2017 r.

I SAB/Wa 472/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409649 - wyrok z dnia 26 października 2017 r.

IV SA/Wa 1420/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409648 - wyrok z dnia 26 października 2017 r.

I GSK 2000/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409646 - wyrok z dnia 26 października 2017 r.

I GSK 1999/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409645 - wyrok z dnia 26 października 2017 r.

I GSK 2191/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409632 - wyrok z dnia 26 października 2017 r.

II SA/Lu 855/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2409628 - wyrok z dnia 31 października 2017 r.

I SA/Wa 1171/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409626 - postanowienie z dnia 7 listopada 2017 r.

IV SA/Wa 508/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409625 - postanowienie z dnia 7 listopada 2017 r.

II SA/Lu 491/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2409623 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 318/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409622 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 316/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409621 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 313/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409620 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 308/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409619 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 306/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409618 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 305/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409617 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 304/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409616 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

I SA/Op 303/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409615 - wyrok z dnia 7 listopada 2017 r.

II FSK 2823/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409614 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

II FSK 2800/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409613 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

I SA/Wa 1707/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409612 - postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r.

IV SA/Wa 613/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409611 - postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r.

IV SA/Wa 2706/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409610 - postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r.

II FSK 3056/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409609 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

II FSK 2792/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409608 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

II FSK 2804/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409607 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

II FSK 2802/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409606 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

II FSK 2774/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2409605 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

IV SA/Po 726/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2409603 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

I SA/Op 338/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409599 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

I SA/Op 337/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2409598 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

I SA/Gd 1319/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2409596 - wyrok z dnia 8 listopada 2017 r.

IV SA/Wa 2743/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2409595 - postanowienie z dnia 9 listopada 2017 r.