Court jurisprudences

I FSK 480/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410905 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r.

II GSK 656/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410904 - wyrok z dnia 6 grudnia 2017 r.

II OZ 1516/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410896 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2017 r.

II OSK 617/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410895 - wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r.

II OSK 607/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410894 - wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r.

II OSK 1722/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410892 - wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r.

II SAB/Op 133/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2410880 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2017 r.

I SA/Wa 1071/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410877 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r.

I SA/Wa 1536/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410876 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r.

I SA/Wa 383/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410875 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r.

I SA/Wr 505/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2410873 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r.

I SA/Wr 430/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2410872 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r.

I SA/Po 1094/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2410871 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r.

I SA/Po 1034/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2410870 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r.

I SA/Po 842/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2410869 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r.

I SAB/Wa 1417/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410867 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2017 r.

II OZ 1538/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410866 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2017 r.

II SA/Wr 584/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2410865 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2017 r.

I SAB/Wa 583/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410862 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

I SAB/Wa 1191/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410861 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

II SA/Rz 1133/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2410860 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

IV SA/Wa 543/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410859 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

I SA/Wa 1261/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410858 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

II SA/Lu 1175/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2410857 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

I SA/Po 878/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2410855 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

III SA/Łd 589/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2410854 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

I SA/Wa 1776/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410836 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Rz 591/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2410835 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I OZ 1808/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410834 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I OZ 1804/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410833 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I OZ 1793/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410832 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I OSK 2705/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410831 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I OZ 1681/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2410830 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Wa 347/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2410829 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Lu 927/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2410828 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Lu 636/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2410827 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Lu 635/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2410826 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

III SAB/Po 29/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2410825 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Lu 987/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2410824 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Bk 803/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2410817 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

I SA/Bk 741/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2410816 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.