Court jurisprudences

II SA/Op 435/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2416852 - wyrok z dnia 1 grudnia 2016 r.