Court jurisprudences

II SA/Wa 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090855 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

II SA/Wa 632/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077542 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SA/Wa 968/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110498 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SA/Wa 969/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117093 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SA/Wa 970/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117021 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SA/Wa 971/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117058 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SA/Wa 987/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094503 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SA/Wr 403/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066873 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SAB/Bd 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3110441 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SAB/Gl 39/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083934 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

II SAB/Wa 303/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084032 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SAB/Wa 360/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117142 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

II SAB/Wa 365/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083907 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SAB/Wa 423/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084047 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II SAB/Wa 449/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088654 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II W 1395/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3160278 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

II W 1516/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130478 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II W 1517/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130479 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

II W 1639/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3144718 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

II W 1640/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130507 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 1256/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126436 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 1378/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057632 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 1660/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057764 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 1694/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057675 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 182/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057698 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 2388/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081423 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 251/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060724 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 370/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057760 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 406/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126367 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 469/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126473 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 470/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126360 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I OSK 706/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057647 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OW 108/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062956 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OZ 453/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075607 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OZ 563/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075759 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OZ 582/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057802 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OZ 589/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063003 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I OZ 598/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057731 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Ke 178/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3067335 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Kr 214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084052 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Kr 626/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081555 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Kr 814/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180074 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Kr 822/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110583 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Sz 641/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3062296 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Wa 1289/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180052 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Wa 1330/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167481 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Wa 327/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174196 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Wa 328/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100231 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

I SA/Wa 446/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088611 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV Ca 247/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3148888 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV Ca 2843/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3148887 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV CO 138/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154279 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV CO 186/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3056630 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV CO 199/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3056607 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV CO 207/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063078 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV CO 219/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3056890 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV CSK 717/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3056885 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV CSK 733/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054704 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV CSK 737/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054725 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV GC 2478/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 3102052 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV Ka 400/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104581 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV Ka 488/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104554 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV Ka 511/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3120875 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV KK 344/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063116 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV KO 61/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148230 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV KO 99/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154269 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV KZ 39/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154270 - postanowienie z dnia 25 września 2020 r.

IV P 64/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3104384 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV P 80/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3102152 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Po 1075/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117032 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Po 1094/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110566 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Po 425/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088668 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Po 469/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088693 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Po 481/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090891 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Po 57/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077708 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.

IV SA/Po 631/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088681 - wyrok z dnia 25 września 2020 r.