Court jurisprudences

I SA/Gl 111/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075679 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Gl 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3067894 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Gl 600/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3070986 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Gl 786/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3057236 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Gl 787/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3054779 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Gl 887/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3054581 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Kr 452/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3054918 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Kr 791/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084038 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Kr 816/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083946 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Lu 221/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3100292 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Lu 224/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3100147 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Lu 254/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3094635 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Op 137/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066394 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Op 184/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075618 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Op 188/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075670 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Op 56/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075690 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Po 392/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060497 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Po 394/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060350 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Po 398/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060514 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Po 424/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060469 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Po 910/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061153 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Sz 392/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3100275 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Sz 402/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3084079 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Sz 410/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3100122 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Sz 480/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3071022 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Sz 70/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3070933 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 1036/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162337 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 1269/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174200 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 156/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110600 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 2026/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180061 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 2681/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167545 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 2714/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174158 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 495/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174135 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 564/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174166 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wa 736/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174176 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wr 13/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126484 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wr 286/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3057096 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wr 307/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3157661 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

I SA/Wr 330/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3157668 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

I SAB/Wa 179/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167538 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV Ca 902/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105973 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV CNP 36/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054722 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV CSK 214/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106157 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV CSK 640/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054421 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV CSK 710/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054731 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV CSK 731/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054444 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV Ka 495/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104611 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV KO 102/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151009 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV KO 78/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148135 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV KO 95/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148113 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV KO 97/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154765 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV KZ 37/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154761 - postanowienie z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 1112/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061152 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 122/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3066844 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 307/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077727 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 330/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081519 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 421/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081741 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 424/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081706 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 468/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081490 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 637/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088696 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 649/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094600 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 753/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061009 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 754/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060918 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.

IV SA/Po 854/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3100375 - wyrok z dnia 23 września 2020 r.