Court jurisprudences

III AUa 107/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3105920 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III AUa 264/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3105914 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III AUa 472/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3147200 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III Ca 170/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3080432 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III Ca 943/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3077453 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III CO 61/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053169 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III Cz 1585/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076826 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III Cz 656/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3077758 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III K 278/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3061966 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III KS 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053491 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III RC 37/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

LEX nr 3102039 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 341/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062679 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 342/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063558 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 343/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063661 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 344/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067706 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 345/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067937 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 346/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067774 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 347/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063622 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 348/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075712 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 349/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075559 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 571/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062486 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 572/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060479 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 573/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060346 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 574/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060545 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 575/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060369 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 576/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062381 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 577/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062352 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 578/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060344 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060452 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 580/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060524 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 581/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062347 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 582/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062491 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 583/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060338 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 584/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060537 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 585/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060387 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 586/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062355 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 587/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062497 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 588/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060332 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 589/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060462 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 590/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060539 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 591/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060345 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 592/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062304 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 593/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062436 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 612/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3126381 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 613/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060504 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 614/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060402 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 615/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062324 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 616/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060456 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 617/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062356 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 618/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062445 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 619/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062395 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 620/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060340 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 621/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062428 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 622/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062387 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 623/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060368 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060419 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 625/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062302 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 626/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062315 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 627/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062454 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 628/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067669 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 629/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062732 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 630/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3075637 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Gd 788/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3053557 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Kr 204/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3053597 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Kr 254/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067879 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Kr 475/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3062947 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Kr 641/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067659 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Kr 670/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081942 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SA/Kr 790/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3052296 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III SAB/Gd 26/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062505 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

III SAB/Kr 93/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3052312 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

III SAB/Wr 816/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110537 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

II K 1237/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159363 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

II K 152/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wołominie

LEX nr 3081765 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

II K 707/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 3102359 - wyrok z dnia 17 września 2020 r.

II KK 204/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146938 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

II KK 209/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147334 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.

II OSK 1004/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167477 - postanowienie z dnia 17 września 2020 r.