Court jurisprudences

II SA/Ke 45/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3176236 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 1411/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169174 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 154/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169169 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 163/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169450 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 165/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169182 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 182/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169158 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 277/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169160 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 70/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169100 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 876/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169157 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 877/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169109 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Ol 3/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3166195 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Ol 811/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3162609 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Po 38/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3172092 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 129/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3158970 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 142/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165694 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 143/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3158926 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Rz 274/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3158900 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SA/Wa 2063/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176115 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SAB/Kr 213/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169138 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SAB/Ol 32/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3162825 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II SAB/Wa 784/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176157 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

II W 779/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3175504 - wyrok z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I KK 21/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159030 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I KZP 9/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3181927 - uchwała z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Gd 382/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3158219 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

I SA/Gl 324/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3159699 - postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r.