Court jurisprudences

I SA/Ol 416/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3075756 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Ol 421/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3062707 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Ol 442/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3075644 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Ol 493/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3060336 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Ol 546/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3062650 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Rz 509/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060963 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Rz 510/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060930 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Rz 511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3061004 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Rz 512/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060962 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Rz 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3060997 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Rz 536/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3059911 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 1587/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179996 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 1812/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116854 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 1897/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180922 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 1916/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167339 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 2064/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174090 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 388/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122390 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081696 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 438/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122361 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 455/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122386 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 672/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174115 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wa 969/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090856 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wr 441/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3122435 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

I SA/Wr 870/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180935 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CO 213/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070109 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CO 215/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080588 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CSK 141/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070151 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CSK 198/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070117 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CSK 247/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070131 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CSK 324/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070104 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CSK 656/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070124 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV CSK 68/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169309 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV KK 358/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169263 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV KS 26/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

Prok.i Pr.-wkł. 2021/1/25 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV P 259/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach

LEX nr 3101673 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 1505/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116938 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 2778/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090869 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 2857/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088716 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 352/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094540 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 597/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094638 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 665/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167438 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 759/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125218 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 817/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162314 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SA/Wa 844/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125124 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

IV SAB/Wa 669/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063723 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV SAB/Wa 685/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180857 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

IV U 151/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3063800 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

Ts 126/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/389 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

V CSK 182/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169268 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

V CSK 196/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169362 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

V CSK 563/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169195 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

V GC 339/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3096906 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

V GC 690/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3120119 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII C 1149/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092658 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII C 1249/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092673 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII C 568/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092677 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII GC 131/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102028 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII GC 556/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102034 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII Pa 208/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3073169 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII Pa 57/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3077794 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII Pa 7/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3088514 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII U 1607/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087112 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII U 1993/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3075457 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII Ua 110/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071181 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII Ua 41/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071183 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII Ua 52/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071177 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VIII Ua 65/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3074788 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VII K 85/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3150896 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VII SA/Wa 1163/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088542 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VII SA/Wa 257/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116940 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VII SA/Wa 294/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180844 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VII SA/Wa 410/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094545 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VII SA/Wa 721/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180933 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VI Ka 293/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3127168 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VI SA/Wa 1171/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3062991 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

VI SA/Wa 1692/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3066601 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

VI U 3946/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102015 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VI U 61/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

LEX nr 3108145 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

VI W 2079/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

LEX nr 3102005 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.

V KK 336/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169291 - postanowienie z dnia 1 października 2020 r.

V KO 56/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169244 - zarządzenie z dnia 1 października 2020 r.

V P 235/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3101731 - wyrok z dnia 1 października 2020 r.