65622/14, Prawo do poszanowania życia rodzinnego. Brak aktywności skarżącego w dochodzeniu egzekucji prawa do kontaktów z dzieckiem po rozwodzie w drodze środków wykonawczych dostępnych w prawie krajowym., GABRYSIAK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 29 września 2020 r. 65622/14 Prawo do poszanowania życia rodzinnego. Brak aktywności skarżącego w dochodzeniu egzekucji prawa do kontaktów z dzieckiem po rozwodzie w drodze środków wykonawczych dostępnych w prawie krajowym.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.