Court jurisprudences

38143/08, GÜNEY v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 grudnia 2017 r.

21815/08, BILSEL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 grudnia 2017 r.

19466/08, KULGA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 grudnia 2017 r.

18947/09, BARAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 grudnia 2017 r.

I PK 264/16, Podstawa orzekania sądu. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2420345 - wyrok z dnia 13 września 2017 r.

II KK 417/17, Skład sądu apelacyjnego. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2417594 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r.