Court jurisprudences

II AKa 143/16, Ocena opinii biegłego. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 2427772 - wyrok z dnia 21 października 2016 r.