Court jurisprudences

II SA/Lu 486/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067356 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Lu 487/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067379 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Lu 511/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3075789 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Lu 549/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3061184 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Lu 674/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3081528 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 178/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063607 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 179/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063739 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 248/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066957 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 289/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3070701 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 421/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066959 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 502/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063639 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 549/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066905 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 618/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3057144 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 662/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3056794 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Łd 663/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3056797 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Ol 617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3057735 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 182/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066533 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 345/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070604 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 347/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070623 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075719 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 355/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070644 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 357/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075764 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 359/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070693 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 363/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075695 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 365/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070679 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 371/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070688 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075794 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 375/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070661 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 379/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070600 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 383/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075732 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 385/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3075749 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 389/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3070683 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 435/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3068660 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Op 48/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3061142 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 1131/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088669 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 1132/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110654 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 141/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090725 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 172/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3117020 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 195/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3126487 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

New II SA/Po 294/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3186226 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 341/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3126435 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 504/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3181013 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 532/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060503 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 545/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060494 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 546/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3060430 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 571/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3180946 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 592/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3057659 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 642/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3057601 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 694/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3057722 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

New II SA/Po 722/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3186255 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Po 806/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088722 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 1028/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3070994 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 1480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077543 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 160/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3066950 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 457/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3126389 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 589/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077723 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 726/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077661 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 749/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3069451 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Rz 822/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096499 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Sz 1077/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3062348 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Sz 234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3062680 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Sz 242/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3062695 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Sz 780/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3062624 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 1204/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068648 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 1260/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090717 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 1329/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068687 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 1386/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063769 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 1461/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180947 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 1816/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110598 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2412/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094675 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077697 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2467/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110534 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2501/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077715 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2509/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117139 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2556/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110539 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2660/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090784 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2755/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096498 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wa 2807/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077597 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SA/Wr 63/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090807 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SAB/Bd 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3061213 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SAB/Gd 15/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060939 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SAB/Gd 43/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3061155 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

II SAB/Ke 36/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3068524 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SAB/Ke 42/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3063704 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SAB/Ke 68/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3063548 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

II SAB/Ke 71/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3061014 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.