Court jurisprudences

VIII SA/Wa 533/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094593 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VIII SA/Wa 541/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3070705 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VIII U 3218/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3073171 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII U 5045/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071191 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII U 586/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3089995 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VII SA/Wa 108/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081448 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VII SA/Wa 1258/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063567 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VII SA/Wa 148/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077746 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VII SA/Wa 1761/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088704 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VII SA/Wa 480/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081495 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VII SA/Wa 490/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081427 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VII SAB/Wa 18/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077635 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VII SO/Wa 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126426 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VI RCa 106/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3069581 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI RCa 132/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102333 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI RCa 136/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3069574 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1049/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100293 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 114/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096433 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1306/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110512 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1414/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110482 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1415/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110631 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1575/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057813 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1748/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057663 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1749/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057704 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1750/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057784 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 1751/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3057693 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 2417/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094417 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 284/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096483 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI SA/Wa 621/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126482 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI U 806/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3150068 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VI U 819/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3170995 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V KO 97/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3174852 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V Pa 71/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104585 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 1103/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174146 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 1200/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167480 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 1414/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167460 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 157/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180991 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167523 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 2277/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167463 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 2322/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167535 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 246/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174174 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 398/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174138 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 425/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180957 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 535/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167483 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V SA/Wa 88/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167493 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V W 4541/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3104623 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XV Ca 1121/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3150616 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XVII AmE 93/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127302 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XVII AmT 106/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127298 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XVII AmT 130/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3175539 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XX GC 301/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3105356 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XX GC 89/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3112612 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XXV C 1680/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3113198 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

XXV C 3226/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3166356 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

11488/16, KUZNETSOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

14222/16, M.A. v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

14703/13, TOMAC v. CHORWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

17749/11, ZUBKOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

17795/15, CONEVA v. MACEDONIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

19853/17, HUREZANU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

20871/15, HAMMAMI v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.

25422/04, KURTAY v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 września 2020 r.

26751/19, MIGAL v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 września 2020 r.