Court jurisprudences

IV Ka 788/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113967 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

New IV KK 270/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3068789 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV KZ 46/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3174849 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV P 377/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3102292 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV P 57/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3102148 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Po 837/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088602 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Po 841/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088734 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Po 846/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090785 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Po 855/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088598 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 44/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126370 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 572/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094440 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 870/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110569 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 871/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117010 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 872/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117041 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 873/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117154 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 927/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3126465 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SA/Wa 972/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110615 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 261/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066885 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 262/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066939 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 263/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066841 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 264/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066845 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 265/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066929 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 266/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066889 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 267/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066900 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 268/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066858 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 269/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066849 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 270/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066922 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 271/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066941 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 272/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066878 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 273/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126336 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 274/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066872 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 275/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066907 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 276/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066901 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 277/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066866 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 278/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066943 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 279/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066830 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 280/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066869 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 281/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066850 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 282/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3126431 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 283/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066870 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 284/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066958 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 285/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066892 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 286/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066919 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 287/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066839 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 288/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066833 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 289/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066953 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV SAB/Wr 333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077556 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

IV U 11/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3102294 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV U 1727/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3102368 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV U 2197/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3102370 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IV U 55/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3159379 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

IX Ca 705/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102341 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

SK 14/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/48 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

Ts 169/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/379 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

Ts 67/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/366 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CO 173/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3061246 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CO 181/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3061261 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CO 185/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169303 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CSK 260/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068755 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CSK 273/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3061238 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CSK 285/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068814 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CZ 36/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062474 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V CZ 54/20, Termin do wniesienia skargi kasacyjnej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3061049 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

V Ga 485/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102351 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V Ga 648/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3069578 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

V GC 59/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102344 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VII AGa 2119/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3160237 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII C 1453/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092681 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII C 1523/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092729 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII C 1882/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092682 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII C 323/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092660 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII Ga 1101/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102421 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII Ga 686/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102417 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII Ga 709/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102418 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII Ga 758/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102420 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII Ga 989/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102414 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII P 43/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071528 - wyrok z dnia 30 września 2020 r.

VIII SA/Wa 456/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3062946 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.

VIII SA/Wa 457/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063010 - postanowienie z dnia 30 września 2020 r.