Court jurisprudences

VI SA/Wa 2577/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122417 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

VI SA/Wa 2733/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3063524 - postanowienie z dnia 5 października 2020 r.

VI SA/Wa 291/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116943 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

VI SA/Wa 655/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096422 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

VI SA/Wa 723/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122445 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

VI SA/Wa 934/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098181 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

VI U 823/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102012 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

XI GC 1405/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3081308 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

XI GC 1415/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3070788 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

XII C 1060/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101703 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

XII C 1381/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101699 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

XVII AmA 19/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3097131 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

XXV C 1066/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3163074 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

XXV C 2295/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3107849 - wyrok z dnia 5 października 2020 r.

I C 357/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3115012 - wyrok z dnia 4 października 2020 r.

Ts 183/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/316 - postanowienie z dnia 3 października 2020 r.

I ACa 368/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3122557 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I ACa 874/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160227 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I AGa 173/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3127258 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 1083/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3145480 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 1437/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093830 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 25/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3104365 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 49/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3104462 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 633/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3122576 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 71/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101932 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 754/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3101822 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 822/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3130462 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 839/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3076564 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I C 906/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3104392 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

I Ca 136/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3087101 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II AKz 404/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090002 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II Ca 336/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3101967 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II Ca 833/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3116067 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II CO 212/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3070149 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1211/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162298 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1224/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094639 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1226/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094682 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1229/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094586 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1230/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116874 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1359/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157433 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1462/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157417 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 1810/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157456 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 2028/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116930 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 252/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057816 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 2962/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157430 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 3099/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3069426 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FSK 676/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110351 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II FZ 271/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057796 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II FZ 305/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3057697 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II GSK 227/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090859 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II GSK 4189/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094458 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II GSK 547/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094421 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II GSK 548/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094622 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

III C 2767/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3144360 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

III C 56/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130412 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

III CSK 179/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3073110 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

III CSK 77/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3070136 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

III K 45/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3171856 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

III SA/Gd 321/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060493 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SA/Gd 924/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060385 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SA/Gd 959/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3060420 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SA/Kr 474/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3060365 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SA/Kr 753/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3060549 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SA/Wa 1494/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075591 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SA/Wr 290/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3060436 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SAB/Wr 1040/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3060474 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

III SAB/Wr 1041/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3060331 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II K 1056/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3105268 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II K 15/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 3130403 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II K 1825/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3159186 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II K 493/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

LEX nr 3077755 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.

II Ka 13/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

LEX nr 3104378 - postanowienie z dnia 2 października 2020 r.

II Ka 173/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147931 - wyrok z dnia 2 października 2020 r.