Court jurisprudences

III SA/Lu 1188/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445348 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

III SA/Lu 1019/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445347 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

III SA/Lu 1014/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445346 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

III SA/Lu 1190/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445343 - postanowienie z dnia 6 września 2017 r.

III SA/Lu 1016/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445341 - postanowienie z dnia 6 września 2017 r.

III SAB/Lu 5/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445339 - wyrok z dnia 12 września 2017 r.

III SA/Lu 170/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445337 - postanowienie z dnia 20 września 2017 r.

III SA/Lu 76/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445336 - wyrok z dnia 26 września 2017 r.

I SA/Kr 719/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2445335 - wyrok z dnia 29 września 2017 r.

I SA/Kr 708/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2445333 - wyrok z dnia 6 października 2017 r.

I SA/Kr 780/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2445330 - wyrok z dnia 13 października 2017 r.

II SA/Wa 1260/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2445322 - postanowienie z dnia 24 października 2017 r.

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2445320 - postanowienie z dnia 24 października 2017 r.

III SA/Wa 3575/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2445311 - wyrok z dnia 25 października 2017 r.

III SA/Lu 327/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2445309 - postanowienie z dnia 25 października 2017 r.