Court jurisprudences

III OSK 87/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169140 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OW 4/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165337 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 217/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171544 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 218/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171610 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 224/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3171665 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 225/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169134 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 227/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169108 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 231/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165718 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 232/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165761 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 235/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165256 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 238/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165221 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 239/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165201 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 244/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165224 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 255/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169130 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 261/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169129 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 264/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169177 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 272/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178601 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 273/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169112 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 280/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165235 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 282/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165255 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 285/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3168800 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 297/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3169101 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 90/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165731 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III OZ 92/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3165707 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 189/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163344 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 269/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163353 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Gl 662/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3163322 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Kr 479/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3163140 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 120/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3176525 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 164/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3174621 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

III SA/Łd 930/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3178577 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II KK 132/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177301 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OSK 608/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170801 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OSK 680/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178553 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OZ 1116/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170775 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OZ 232/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170786 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II OZ 233/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3170747 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 105/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163329 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 137/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163376 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 746/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3178720 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Gd 98/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3175385 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 296/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170722 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Ke 359/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170890 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 1387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171695 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 1388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171551 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 185/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171637 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Kr 35/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171569 - postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

II SA/Lu 822/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3178795 - wyrok z dnia 20 kwietnia 2021 r.