Court jurisprudences

II AKa 374/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3101834 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

II C 1454/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3071202 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

II C 1800/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

LEX nr 3154711 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

II Ca 819/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3109829 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II CO 218/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150253 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II CO 221/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073117 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II CO 226/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154213 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II CSK 608/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063071 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II DO 66/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083334 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II DSI 11/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087047 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II DSI 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3087053 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II FSK 1413/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081565 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

II FSK 1414/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094492 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

II FSK 1415/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090872 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

II FSK 1490/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110379 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

II FZ 398/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162318 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II FZ 449/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3074598 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II GZ 33/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062948 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

II GZ 95/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062998 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III C 1615/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130426 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III C 1826/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130413 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III Ca 1605/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076827 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III Ca 1686/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3088976 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III CNP 4/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073108 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III CO 57/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148128 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III K 204/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3101676 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III K 41/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3114840 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III KK 209/20, Charakter przepisu art. 117 § 2 k.p.k. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160471 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III KK 250/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083045 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III KO 88/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3174854 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III KZ 57/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3174809 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III KZ 58/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3174805 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gd 512/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3061220 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gl 186/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3061154 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gl 236/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081605 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gl 451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3061129 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gl 458/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075576 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gl 474/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3073087 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gl 508/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083537 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Gl 525/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075081 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Lu 490/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3075333 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Lu 491/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3075352 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Lu 520/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3125232 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Lu 521/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3125149 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Lu 534/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3061168 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 24/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081686 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 502/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061126 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 510/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061228 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 524/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063783 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 525/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063614 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 526/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063638 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 572/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081416 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 62/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3077569 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Łd 990/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3067307 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083852 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 1233/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3061198 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 2171/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090791 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 2533/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122405 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 2691/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122392 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 2692/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083658 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 2707/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090863 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wa 298/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100323 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wr 290/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3088417 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wr 297/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077690 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wr 379/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116929 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SA/Wr 554/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104308 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1051/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098279 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077645 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077594 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1195/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090897 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1220/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090721 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1268/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077557 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1297/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090820 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077580 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1341/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098227 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1350/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098268 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1400/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090746 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1418/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3077563 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 1419/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110395 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 604/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094659 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 626/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094405 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

III SAB/Wr 675/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3083619 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.