Court jurisprudences

II GSK 1188/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094694 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 2881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083631 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 3331/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110235 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 356/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110404 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 4083/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094411 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 672/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060980 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 696/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110293 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GW 25/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083527 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 26/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083682 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 27/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083576 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 28/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083827 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 29/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060954 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 30/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060902 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 31/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060982 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 32/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060968 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 33/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060949 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 34/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062987 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 35/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062844 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 36/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062880 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 37/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062988 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 38/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062950 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 40/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060991 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 41/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060964 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 42/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060973 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 43/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060988 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 44/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061119 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 45/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061214 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 46/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061161 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 47/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061194 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 48/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061186 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 49/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061157 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 50/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061183 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 51/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061225 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 52/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061147 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 53/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061137 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

New III AUa 686/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3183553 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III AUa 94/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3083179 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III Ca 1396/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3113979 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

III Cz 692/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3077771 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

III Cz 725/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3145148 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

III K 1936/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3149646 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III K 42/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101898 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III K 495/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3159169 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III KZ 52/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181502 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

III KZ 54/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181434 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

III KZ 59/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181445 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

III RC 73/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3144707 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Gl 369/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3073096 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Gl 40/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3073088 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Gl 477/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3077590 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Gl 478/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3077606 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Gl 479/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088435 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 201/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110377 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 551/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081705 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 559/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081567 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 58/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077545 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 6/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067365 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 711/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067296 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 751/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3061141 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Kr 759/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077625 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 1328/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094698 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 162/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116869 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 163/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094431 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 2319/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116914 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 2873/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122438 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 296/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094714 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 297/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094647 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 327/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096560 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 328/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122419 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104309 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 338/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104304 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 353/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110362 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 443/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081709 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 626/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081538 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 628/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094636 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 655/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094455 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

III SA/Wa 656/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094599 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.