Court jurisprudences

I SA/Wa 2186/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174032 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wa 2310/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180023 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wa 2311/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162281 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wa 2356/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167337 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wa 2368/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180889 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wa 283/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083535 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wa 358/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174070 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wa 944/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088348 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wr 1011/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125252 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wr 1012/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125282 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wr 1013/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180850 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wr 232/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180877 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SA/Wr 233/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180902 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SAB/Bk 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3063551 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

I SAB/Gd 9/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3094410 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SAB/Wa 182/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174066 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SAB/Wr 16/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3125319 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

I SAB/Wr 40/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180833 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV CO 214/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063791 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV CO 225/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154227 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV CSK 740/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062744 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV Ka 1005/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3104360 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV Ka 181/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3159156 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV Ka 706/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3130406 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV KK 411/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147267 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV KK 414/20, Treść zarzutów kasacyjnych - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081304 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV KS 24/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152855 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV P 52/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3121295 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

New IV P 57/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3188105 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 114/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077538 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 118/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077742 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 1241/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081520 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 184/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094604 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 264/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094614 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 273/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094430 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 278/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088100 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 390/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094697 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 438/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081438 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 552/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090726 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 554/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094420 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 605/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090854 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 628/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094510 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 88/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077641 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 971/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088170 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 1075/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180822 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 1247/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116868 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 1899/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122401 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 918/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116880 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wr 109/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180894 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wr 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116926 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wr 328/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116840 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SAB/Po 81/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110358 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SAB/Wr 250/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116933 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SAB/Wr 256/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3074561 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV U 1182/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3106295 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV U 298/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3101857 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV U 339/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3101990 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

K 10/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/57 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 11/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/52 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 12/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/53 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 5/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/49 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 6/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/50 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 7/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/55 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 8/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/56 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 9/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/51 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

Ts 86/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/382 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V ACa 806/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3101795 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

New V Ca 1069/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3184281 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V Ca 1192/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108440 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V CO 175/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148061 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V CO 186/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154281 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V CSK 603/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3061038 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V CSK 610/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062740 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V CSK 626/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063041 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

VIII C 1173/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092720 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII C 2468/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092705 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII GC 3371/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3101785 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII GC 8/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102023 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 116/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068470 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 155/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162320 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.