Court jurisprudences

I SA/Kr 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178784 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Lu 149/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3163673 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Łd 259/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3160731 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Op 156/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3163200 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 114/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3172063 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 158/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3172098 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 199/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3172101 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 222/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3176152 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 867/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3170758 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 875/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3176297 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I SA/Sz 83/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3171660 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

I USK 320/21 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182016 - zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV CSK 7/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181988 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV P 144/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3169799 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV SAB/Po 37/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162649 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

IV SAB/Wa 1237/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176136 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

K 20/20 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

www.trybunal.gov.pl - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

SK 23/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2021/24 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

SK 97/19 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

www.trybunal.gov.pl - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New Ts 100/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/101 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New Ts 55/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/95 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New Ts 61/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/96 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New Ts 84/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/99 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

V CO 44/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182030 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New V CO 58/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181989 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

VIII GC 198/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3175524 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

VIII U 3003/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183583 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 2162/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3168638 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 2163/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3169120 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

VII SAB/Wa 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176210 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

V KK 546/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181929 - postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New XIII Ga 1059/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183647 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

New XIII Ga 1458/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183669 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

XIV C 1223/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3171115 - wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r.

C-108/20, HR PRZECIWKO FINANZAMT WILMERSDORF. - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

www.eur-lex.europa.eu - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New I C 1408/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183578 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New I C 589/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3183567 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New I C 942/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183654 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New I CSK 108/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182029 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

I CSKP 26/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181991 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New I FSK 1130/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3184876 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

New I FSK 1733/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3184720 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II FNP 2/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160366 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II FSK 3305/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3176418 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 1870/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167615 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 1963/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167684 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 20/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178634 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 351/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178769 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 401/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178875 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 420/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167582 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 498/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178635 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 530/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167681 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 540/21 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178671 - postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

II GSK 655/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3178736 - wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r.