Court jurisprudences

II OSK 2976/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468882 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2017 r.

II SAB/Wa 299/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468878 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2017 r.

I SA/Wa 854/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468877 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r.

I SA/Wa 823/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468873 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2017 r.

III SA/Lu 291/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2468871 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

II SA/Wa 1021/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468870 - postanowienie z dnia 5 września 2017 r.

II SA/Wa 803/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468869 - postanowienie z dnia 5 września 2017 r.

II SA/Wa 1265/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468868 - postanowienie z dnia 8 września 2017 r.

I OSK 2311/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468867 - postanowienie z dnia 8 września 2017 r.

II SA/Wr 318/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2468864 - postanowienie z dnia 11 września 2017 r.

II OZ 895/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468863 - postanowienie z dnia 13 września 2017 r.

II OZ 894/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468862 - postanowienie z dnia 13 września 2017 r.

II OZ 893/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468861 - postanowienie z dnia 13 września 2017 r.

II OZ 887/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468860 - postanowienie z dnia 13 września 2017 r.

II OZ 886/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468859 - postanowienie z dnia 13 września 2017 r.

II OZ 847/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2468858 - postanowienie z dnia 13 września 2017 r.

II SA/Wa 1095/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468857 - postanowienie z dnia 14 września 2017 r.

I SA/Wa 1900/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468856 - wyrok z dnia 14 września 2017 r.

I SA/Wr 398/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2468855 - postanowienie z dnia 15 września 2017 r.

II SAB/Wa 50/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468854 - postanowienie z dnia 19 września 2017 r.

II SAB/Wa 383/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468851 - postanowienie z dnia 26 września 2017 r.

II SA/Wa 629/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468850 - postanowienie z dnia 28 września 2017 r.

I SA/Wr 449/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2468849 - wyrok z dnia 28 września 2017 r.

II SAB/Wa 299/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468847 - postanowienie z dnia 29 września 2017 r.

II SAB/Wa 284/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468846 - postanowienie z dnia 29 września 2017 r.

II SA/Wa 751/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468845 - postanowienie z dnia 29 września 2017 r.

II SAB/Wa 127/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468844 - postanowienie z dnia 29 września 2017 r.

II SAB/Wa 301/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2468843 - postanowienie z dnia 29 września 2017 r.

P 7/16 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/14 - wyrok z dnia 14 marca 2018 r.