Court jurisprudences

I SA/Kr 342/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178777 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 346/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3175414 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 347/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3175387 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 378/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3176495 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 380/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178501 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 407/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178552 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 410/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178835 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 865/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165339 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 867/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165309 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 951/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165220 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 124/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3178706 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 238/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3178620 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 259/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3178694 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SAB/Po 6/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171692 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I USK 43/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181963 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I USK 44/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181919 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I USK 92/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181955 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

New IV P 102/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3184075 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

IV SA/Po 1815/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171522 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

IV SAB/Po 40/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171696 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

IV SAB/Wr 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3168631 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

IV SAB/Wr 7/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3176485 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

IV U 294/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu

LEX nr 3183829 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

New VIII Ua 4/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3187749 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 1450/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3171687 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 1925/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3169151 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 2066/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3175405 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 2153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3169185 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 2407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3170730 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 280/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3176051 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SA/Wa 352/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3171651 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

VII SAB/Wa 333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3170753 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

New V U 1306/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3183899 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

New XXIII Ga 1811/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3188430 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

New I ACa 558/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3188389 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

I C 10/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3175502 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I C 1335/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu

LEX nr 3186391 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I C 1410/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3187723 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

I C 1427/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183606 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

I C 2185/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183601 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I C 362/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3183550 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

I C 4/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzozowie

LEX nr 3184439 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I C 45/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3183545 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I C 555/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3183931 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I C 81/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Słupcy

LEX nr 3184010 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I Ca 102/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3183543 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

New I Ca 506/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3186385 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

I Ca 9/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3172473 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2021 r.

I DI 18/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182012 - postanowienie z dnia 21 kwietnia 2021 r.