Court jurisprudences

IV SA/Wa 981/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110263 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

IV SA/Wr 191/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3074676 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

New IV SA/Wr 309/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3186259 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

IV SA/Wr 382/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090489 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

IV SAB/Po 108/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3096462 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

IV SAB/Po 114/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3096465 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

IV SAB/Po 231/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3076351 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

IV SAB/Po 98/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3098151 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

IV SAB/Wr 253/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116945 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

IV U 2119/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3101988 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

IV U 227/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104511 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

Ts 110/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/76 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

Ts 96/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/73 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

V CO 191/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159984 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

V CSK 252/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063358 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

V CSK 63/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066716 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

V CSK 68/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3076436 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

V CSK 74/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3076398 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI Gz 169/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113153 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VIII C 1524/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092642 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII C 239/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3120084 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII C 257/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092692 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII Ka 436/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3147556 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII SA/Wa 406/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110367 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VIII U 1295/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3075456 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII U 218/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3075453 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII U 219/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3105352 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII U 2276/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095464 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII U 4754/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3076540 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII U 879/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3074784 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VIII U 97/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3073170 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII K 112/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3157863 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 1249/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081668 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 2039/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083689 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 395/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090538 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 521/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094414 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 754/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180826 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 778/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180841 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 811/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094415 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 828/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110280 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII SA/Wa 872/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094407 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 154/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096460 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098257 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 199/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081750 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 200/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098208 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 201/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098301 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 202/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083767 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 203/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083831 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 204/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083710 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 205/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088103 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 217/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088198 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180878 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VII SAB/Wa 32/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162278 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1139/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098276 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1140/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098172 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1141/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100477 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100433 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100305 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1144/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100520 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100202 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1146/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104121 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 120/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122380 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1529/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110359 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1969/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162301 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 1986/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162287 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 371/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122429 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 560/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180849 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100386 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 580/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122357 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 581/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096510 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 654/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096403 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 666/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122442 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 732/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098230 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI SA/Wa 771/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104143 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI U 348/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3112270 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

VI U 84/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

LEX nr 3130454 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 10/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162322 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 101/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167406 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 1045/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167342 - postanowienie z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 1799/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180913 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 2013/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180932 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 2067/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180910 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 2233/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174018 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 2250/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162247 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V SA/Wa 2315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180927 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V W 2449/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3101975 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

V W 3982/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3104622 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

X C 547/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3114784 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.

XI GC 1348/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3070450 - wyrok z dnia 13 października 2020 r.