Court jurisprudences

I OSK 2037/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483999 - wyrok z dnia 8 lutego 2018 r.

I FSK 694/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483972 - wyrok z dnia 27 lutego 2018 r.

I GSK 649/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483967 - wyrok z dnia 28 lutego 2018 r.

I GSK 462/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483966 - wyrok z dnia 28 lutego 2018 r.

I GSK 205/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483965 - wyrok z dnia 28 lutego 2018 r.

V SA/Wa 2240/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2483963 - postanowienie z dnia 28 lutego 2018 r.

I GSK 1204/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483962 - wyrok z dnia 28 lutego 2018 r.

V SA/Wa 1888/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2483961 - postanowienie z dnia 28 lutego 2018 r.

I GSK 114/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483959 - wyrok z dnia 28 lutego 2018 r.

II FSK 1203/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483948 - wyrok z dnia 6 marca 2018 r.

I FSK 893/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483939 - wyrok z dnia 13 marca 2018 r.

I FSK 840/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483938 - wyrok z dnia 13 marca 2018 r.

II GSK 3727/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483937 - wyrok z dnia 13 marca 2018 r.

II GSK 3701/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483936 - wyrok z dnia 13 marca 2018 r.

II FSK 664/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483935 - wyrok z dnia 13 marca 2018 r.

I SA/Wa 128/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2483930 - postanowienie z dnia 19 marca 2018 r.

II GSK 2901/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483928 - wyrok z dnia 20 marca 2018 r.

II GSK 2022/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483927 - wyrok z dnia 20 marca 2018 r.

II GSK 1570/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483926 - wyrok z dnia 20 marca 2018 r.

II FSK 1035/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483925 - wyrok z dnia 20 marca 2018 r.

II FSK 710/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483924 - wyrok z dnia 20 marca 2018 r.

II FPP 4/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483921 - postanowienie z dnia 21 marca 2018 r.

II FSK 848/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483920 - wyrok z dnia 21 marca 2018 r.

II FSK 550/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483919 - wyrok z dnia 21 marca 2018 r.

I GSK 260/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483914 - postanowienie z dnia 27 marca 2018 r.

II SA/Rz 312/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483909 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 310/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483908 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483907 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2018 r.

II FSK 902/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483905 - wyrok z dnia 4 kwietnia 2018 r.

II FSK 755/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483902 - wyrok z dnia 4 kwietnia 2018 r.

II SAB/Sz 128/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2483895 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r.

II SAB/Sz 118/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2483894 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r.

II SA/Sz 976/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2483893 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 290/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483888 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 282/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483887 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2018 r.

IV SA/Wa 3324/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2483886 - postanowienie z dnia 6 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 311/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483881 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 1316/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483880 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 195/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483878 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r.

II SA/Rz 194/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2483877 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 r.

II FSK 895/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483876 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r.

II SA/Op 59/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2483872 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2018 r.

II OSK 182/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483867 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2018 r.

II OSK 181/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483866 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2018 r.

II OSK 180/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483865 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2018 r.

II OSK 179/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2483864 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2018 r.