Court jurisprudences

II SA/Ke 600/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483407 - postanowienie z dnia 29 marca 2018 r.

I SA/Op 4/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2483404 - wyrok z dnia 30 marca 2018 r.

I SA/Ol 225/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2483403 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

II SA/Ke 170/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483402 - postanowienie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

III SA/Wr 101/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2483401 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

III SAB/Wr 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2483400 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

III SAB/Wr 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2483399 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

II SA/Ke 242/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483398 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

II SA/Ke 162/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483397 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

II SA/Ke 61/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483396 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

II SA/Ke 12/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483395 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

II SA/Ke 855/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483394 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

II SA/Ke 602/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2483393 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r.

I SA/Op 111/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2483364 - postanowienie z dnia 9 maja 2018 r.

I SA/Op 81/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2483363 - postanowienie z dnia 9 maja 2018 r.

I SA/Op 909/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2483362 - postanowienie z dnia 9 maja 2018 r.

VII SAB/Wa 118/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2483357 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r.

58087/14, ANGHEL v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r.

7367/14, KELLER v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r.

III KK 521/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

Prok.i Pr.-wkł. 2018/4/1 - wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.

IV KK 152/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

Prok.i Pr.-wkł. 2018/4/11 - wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.

39266/13, TASI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r.

80991/13, E.B. v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r.

22964/14, M.G. v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r.

14401/17, Q v. SŁOWENIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 kwietnia 2018 r.