Court jurisprudences

I OW 81/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090358 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

New I OZ 701/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186253 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Gd 710/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3066832 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Gd 711/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3066864 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Gd 712/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3066948 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Kr 421/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3122365 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Kr 584/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094642 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Kr 635/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3162274 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Kr 650/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174125 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Kr 813/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180870 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Lu 199/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3068700 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Lu 481/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3066341 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Lu 484/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3066363 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Łd 834/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3076120 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Łd 93/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3069475 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Łd 95/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3069438 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Ol 146/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3063736 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Ol 452/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3081436 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Ol 528/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3063556 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Ol 551/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3063521 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Po 506/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3067306 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Rz 540/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3066407 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Rz 634/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3066334 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Sz 528/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094457 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Wa 717/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167381 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Wr 205/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3104224 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SA/Wr 289/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180851 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SAB/Wr 106/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180903 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SAB/Wr 31/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180911 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SAB/Wr 38/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3162291 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SAB/Wr 41/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3162254 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SAB/Wr 42/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180916 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

I SAB/Wr 44/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180886 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 151/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159975 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 179/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159919 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 190/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068811 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 234/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066706 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 245/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3071514 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 113/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066720 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 137/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3076405 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 143/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075370 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 149/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082438 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 175/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066654 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 204/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073107 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 224/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066705 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 231/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081272 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 243/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066711 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 271/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068535 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 283/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066701 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 404/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066708 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 625/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067007 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 675/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066972 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 711/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119621 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV Ko 24/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081331 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV RC 232/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 3172489 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1016/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3076334 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1164/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104178 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1266/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081513 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1357/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110260 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 148/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088158 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 326/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088151 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 491/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094699 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 52/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3076358 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 66/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083598 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 726/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090245 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 732/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094594 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1161/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116819 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1202/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116677 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.