Court jurisprudences

I OSK 545/17, Oddalenie skargi. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440348 - wyrok z dnia 21 listopada 2017 r.

I OSK 62/16, Wywłaszczenie. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2430747 - wyrok z dnia 15 listopada 2017 r.