6/64, FLAMINIO COSTA v. ENEL - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 1964/585

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1964 r. 6/64

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 15 July 1964, Case 6/64
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.