Court jurisprudences

65518/01, SALOV v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

9096/09, ABASHEV v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

10865/09, MOCANU I INNI v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

45026/07, KĘDZIOR v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

42440/06, MUŞUC v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

2916/02, LUNTRE v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

30303/07, SIASIOS I INNI v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

40349/05, YETİŞ I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

44102/04, SAPAN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

60417/14, ZENDELSKA v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

III CZP 108/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2502046 - postanowienie z dnia 22 maja 2018 r.

III AUa 419/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

OSAŁ 2017/4/71 - wyrok z dnia 6 lutego 2018 r.