Court jurisprudences

I SA/Bk 773/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3066408 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Ke 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3066925 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Kr 767/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094463 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Kr 892/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180001 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Kr 925/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180015 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Łd 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063726 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Ol 558/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3066828 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Ol 559/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3066399 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Ol 606/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3066388 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Po 494/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3098168 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Sz 668/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067261 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Sz 703/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3067300 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Wr 888/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116604 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

I SA/Wr 889/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116769 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

I SAB/Łd 14/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3076199 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV CO 176/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067417 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IV CO 228/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066678 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IV CO 230/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154297 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IV CSK 107/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077377 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IV CSK 138/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066686 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IV CZ 70/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067451 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IV GC 1341/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 3118834 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV Ka 421/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113970 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV Ka 503/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113962 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV Ka 524/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113968 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV Ka 535/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113950 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV KK 156/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080794 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IV P 39/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 3144711 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Po 964/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088402 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Po 986/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088106 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Po 987/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090309 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Po 989/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104196 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Wa 1192/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116618 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Wa 1210/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116763 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Wa 1358/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116758 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Wa 1496/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152613 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IV SA/Wa 2003/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152783 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IX Ka 660/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3112609 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

IX U 520/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3077432 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

IX U 520/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3077433 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

Ts 37/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/10 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

V Ca 1548/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108458 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

V CO 201/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067426 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

V CO 203/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066967 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

V CSK 609/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3093099 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

V CSK 88/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067435 - postanowienie z dnia 16 października 2020 r.

VI GC 1463/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3108185 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII AGa 646/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3160269 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII C 135/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092698 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII C 293/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092704 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII C 374/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092683 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII Ga 7/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3107821 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII RC 503/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3114819 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII U 1104/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087719 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII U 1643/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3075796 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII U 2082/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3076534 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII U 2083/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3087733 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VIII U 5023/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3075450 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII SA/Wa 1171/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088390 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII SA/Wa 195/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152766 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII SA/Wa 486/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110411 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII SA/Wa 526/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081730 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII SA/Wa 531/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088135 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII SA/Wa 662/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090190 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.

VII SA/Wa 672/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110248 - wyrok z dnia 16 października 2020 r.