Court jurisprudences

II SA/Gl 1177/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090528 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 518/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096522 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 537/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090470 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 549/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094491 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 558/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090515 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 733/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3071500 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 804/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090280 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ke 1178/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3077242 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ke 795/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3077323 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ke 890/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090479 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 1491/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081481 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 37/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094630 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 53/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116711 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 677/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3100381 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II SA/Kr 712/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180899 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 761/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090316 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 767/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090581 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 801/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3081553 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 801/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083818 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 824/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3096501 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Kr 909/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090345 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Łd 1/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3090315 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Łd 2/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3090435 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Łd 317/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081691 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Łd 443/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3083784 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Łd 497/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081426 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ol 540/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3074699 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ol 572/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3070630 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ol 604/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3076696 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ol 608/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3076152 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Ol 669/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3074614 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Op 144/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3098278 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Op 197/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3088310 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Op 254/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066609 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Op 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3081746 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Op 361/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3081455 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Po 641/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3070682 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Po 770/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3070675 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 550/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3088255 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 622/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3074591 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 646/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3094514 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 648/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3104184 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 652/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3094434 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 673/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3098191 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 680/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3081434 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 699/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3088194 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Rz 737/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3088145 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II SA/Rz 771/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3186219 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 108/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3096399 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 1169/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3090477 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 1212/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3096563 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 199/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3074570 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 335/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083634 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 365/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094408 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 447/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3076163 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 461/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094665 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 474/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094620 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 475/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3100303 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 536/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3081637 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II SA/Sz 575/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3180821 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 599/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3081476 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 624/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3088437 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Sz 732/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083854 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 1068/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110296 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 1374/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116804 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 150/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125176 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 1504/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088184 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 2484/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162290 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II SA/Wa 270/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180858 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 2707/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116775 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 2804/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088219 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 2864/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094612 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wa 686/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088384 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wr 186/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100186 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II SA/Wr 187/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180923 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wr 19/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3090430 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Wr 327/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116837 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II SA/Wr 378/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180836 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II SA/Wr 77/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180847 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SAB/Bd 49/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3066576 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SAB/Bd 71/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3066933 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SAB/Bk 114/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3074580 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SAB/Bk 143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3066604 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.