Court jurisprudences

II SA/Rz 787/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3083502 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Rz 824/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3083530 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Rz 888/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3077720 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Rz 948/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3062319 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Rz 949/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3062420 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Rz 968/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3062675 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 1199/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3096463 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 128/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3070365 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 170/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3081587 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 20/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077695 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 28/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083520 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 285/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077605 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 287/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075030 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 299/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075128 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 319/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094662 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 352/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3075043 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 367/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3074669 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 370/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3081568 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 424/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3071496 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 431/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3071467 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 540/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3096398 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 56/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3081583 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 579/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3096406 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 58/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3081723 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 81/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3083779 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Sz 94/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077534 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 1488/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083795 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

New II SA/Wa 176/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180823 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 200/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090870 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 218/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081429 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 254/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122377 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 2821/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098299 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 286/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096526 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 378/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088344 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

New II SA/Wa 46/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180839 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 569/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122381 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 803/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088118 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wa 860/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110353 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wr 138/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094537 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wr 37/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3162255 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wr 428/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116905 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SA/Wr 516/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3081478 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Bd 47/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3081747 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Bd 67/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3062421 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Bk 86/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3067340 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Kr 105/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090755 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Kr 113/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3074670 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Kr 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110246 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Ol 37/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3061205 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Ol 43/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3069465 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Ol 55/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3071487 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Po 55/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3162293 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Po 78/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110373 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Po 84/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3070687 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Rz 84/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3062490 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Sz 57/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3074717 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

II SAB/Wa 384/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096436 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

II W 1419/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3160910 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I KK 36/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3152919 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I KO 1/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145171 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

New I NWW 65/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182903 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I OSK 1969/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081628 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I OSK 2055/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081650 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I OSK 3891/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062960 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I OSK 3892/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070325 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I OZ 659/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3070356 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I OZ 660/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066825 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I OZ 664/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062985 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I OZ 666/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062860 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Gl 1581/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090711 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Gl 1587/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088319 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Gl 1667/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081588 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Gl 1668/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3081430 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Gl 397/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075098 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Gl 626/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3077539 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Gl 672/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075014 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Kr 1357/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104306 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Kr 265/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090802 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

New I SA/Kr 440/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180872 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

New I SA/Kr 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180002 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Kr 629/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116906 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Lu 332/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3098171 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Lu 333/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3081642 - wyrok z dnia 8 października 2020 r.

I SA/Lu 405/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3062625 - postanowienie z dnia 8 października 2020 r.