Court jurisprudences

II SA/Bk 536/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3068521 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 538/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080269 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 545/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3090483 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 554/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3073093 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 556/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080982 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 558/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3098223 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 559/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3110408 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 565/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3088272 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Bk 576/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3083841 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gd 582/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067343 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gd 590/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3067402 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 1138/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3100465 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 448/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106864 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 538/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3093979 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 621/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3104132 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 622/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3104264 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 691/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090185 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 786/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096412 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Gl 797/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083792 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 149/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3098222 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 221/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3088253 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 229/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3098209 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 447/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090451 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 540/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3077211 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 755/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3076373 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 792/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3093922 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ke 828/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3094210 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 116/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094216 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 241/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3079905 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 417/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077219 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 594/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083707 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 707/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090194 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 798/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110331 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 869/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3090422 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 906/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3077270 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 914/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104216 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 916/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3125312 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 953/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3088322 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Kr 969/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3079920 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Lu 341/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3152626 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Łd 141/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3083506 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Łd 175/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3076168 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Łd 227/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3073080 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Łd 261/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3066891 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Łd 299/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080956 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Łd 382/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3083668 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Łd 518/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3083681 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ol 153/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080261 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ol 570/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3088347 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ol 615/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3074541 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Ol 714/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3066550 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Po 174/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3116617 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Po 354/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3125187 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Po 399/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3125230 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Po 449/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3152756 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Po 505/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3152632 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Po 602/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3180845 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Po 965/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090205 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 469/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3068466 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 487/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3075305 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 527/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3068442 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 695/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116777 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 704/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3116721 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 725/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3104140 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 728/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3096542 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 733/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3125166 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 748/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076719 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 780/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3125267 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 790/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3083678 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 829/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3083731 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 858/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3076772 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 860/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3104139 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 889/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3083797 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 892/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3125320 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 893/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3083752 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Rz 979/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3068467 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Sz 231/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3152684 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Sz 275/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077205 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Sz 334/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077312 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 1037/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152753 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 345/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094161 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 346/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100415 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 435/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094149 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.