Court jurisprudences

New I SAB/Wr 44/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180886 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 151/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159975 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 179/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159919 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 190/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068811 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 234/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066706 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CO 245/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3071514 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 113/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066720 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 137/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3076405 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 143/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3075370 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 149/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082438 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 175/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066654 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 204/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3073107 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 224/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066705 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 231/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081272 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 243/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066711 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 271/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068535 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 283/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066701 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 404/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066708 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 625/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067007 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 675/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066972 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV CSK 711/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119621 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV Ko 24/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081331 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV RC 232/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

LEX nr 3172489 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1016/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3076334 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1164/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104178 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1266/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3081513 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 1357/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110260 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 148/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088158 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 326/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088151 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 491/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094699 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 52/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3076358 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 66/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3083598 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 726/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3090245 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Po 732/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094594 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1161/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116819 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1202/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116677 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1341/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116709 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1408/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162250 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1814/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110305 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 1815/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110409 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 659/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110268 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wa 816/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162329 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wr 222/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3122391 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SA/Wr 337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3162248 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SAB/Po 84/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110273 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV SAB/Po 86/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110354 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

IV U 1309/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082565 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IV U 921/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3082571 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

IX Ca 1717/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101937 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

V CO 176/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067001 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CO 195/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067028 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CO 196/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068770 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CO 202/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067423 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CSK 117/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068838 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CSK 153/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066679 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CSK 23/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066670 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CSK 236/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066718 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CSK 440/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067444 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V CSK 87/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066707 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

V GC 687/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3154888 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New VI GC 1134/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3183785 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII C 1054/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092654 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII C 2884/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092706 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII C 337/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092680 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII C 61/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092721 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII Ns 357/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092671 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

VIII Pa 1/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3122572 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII Pa 22/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095818 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII Pa 3/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095469 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII Pa 53/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3127286 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 214/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098266 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 257/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162251 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 300/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167447 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 328/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075047 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 358/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122449 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 383/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094477 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 420/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180014 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 439/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098192 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SA/Wa 443/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3075114 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

VIII SAB/Wa 21/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074589 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

VIII SAB/Wa 22/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074728 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

VIII U 1448/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3082056 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.