Court jurisprudences

II SA/Sz 334/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3077312 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 1037/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152753 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 345/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094161 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 346/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100415 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 435/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094149 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 474/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098167 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 564/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116608 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 644/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116713 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 659/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110277 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 660/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125146 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 680/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100356 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 768/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3125214 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wa 931/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098240 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wr 183/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3167446 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wr 189/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3167379 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wr 285/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3066932 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SA/Wr 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3167444 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Bk 135/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076956 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Bk 152/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3080967 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Bk 82/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3076182 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Ke 64/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3081106 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Kr 112/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3098295 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Ol 56/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3073071 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Ol 58/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3081023 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Ol 60/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3073086 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Ol 62/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3080253 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Ol 71/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3073078 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Op 48/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066623 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Op 54/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066618 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Op 57/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3066573 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Po 52/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3070656 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Po 77/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3152738 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Po 80/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094273 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

II SAB/Sz 74/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3125121 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II SO/Bd 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3067369 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II W 1646/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130500 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

II W 991/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3127199 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I KK 56/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3067025 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I KZ 25/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152883 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I NO 118/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3086197 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I NO 121/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3086228 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I Ns 170/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3101855 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I Ns 187/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101759 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I Ns 406/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 3104618 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I Ns 733/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie

LEX nr 3118236 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I NWW 83/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066639 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 1018/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125131 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 115/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152736 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 1443/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125303 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 1670/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152680 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 1714/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125190 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 2012/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152625 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 2991/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152593 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 2992/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152733 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 3268/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071509 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OSK 4384/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174054 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I OW 45/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077262 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OW 46/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076183 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OW 47/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160078 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OW 50/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160060 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OW 51/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090226 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OW 52/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090297 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OZ 716/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3125302 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OZ 720/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077321 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OZ 722/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071474 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OZ 727/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076122 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I OZ 731/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3160083 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Bd 437/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3088183 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Bd 447/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3088114 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Bd 526/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3067241 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Bd 527/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3067321 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Bd 528/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3067235 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Bd 626/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3067213 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Gd 725/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3068684 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Gd 953/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3068718 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Gl 413/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3077223 - wyrok z dnia 20 października 2020 r.

I SA/Gl 884/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3075059 - postanowienie z dnia 20 października 2020 r.