Court jurisprudences

II SAB/Ke 2/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3170738 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Ke 25/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3165301 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Kr 39/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3171494 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Rz 130/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165709 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Rz 17/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3165225 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SAB/Wa 90/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3178674 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

II SO/Po 9/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171657 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I PSK 69/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3182013 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I PSK 77/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181977 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Gd 184/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3163707 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 145/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3167697 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3165288 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Ke 46/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3167660 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 1214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3169424 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 1218/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178686 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 171/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165350 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 342/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178777 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 346/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3175414 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 347/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3175387 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 378/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3176495 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 380/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178501 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 407/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178552 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 410/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3178835 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 865/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165339 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 867/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165309 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Kr 951/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3165220 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 124/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3178706 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 238/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3178620 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SA/Rz 259/21 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3178694 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I SAB/Po 6/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3171692 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I USK 43/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181963 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I USK 44/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181919 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

I USK 92/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181955 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

New IV P 102/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3184075 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2021 r.