57792/15, Wolność wyznania. Odmowa zdjęcia nakrycia głowy w czasie przesłuchania w charakterze świadka przez sąd, motywowana przekonaniami religijnymi., HAMIDOVIĆ v. BOŚNIA-HERCEGOWINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 grudnia 2017 r. 57792/15 Wolność wyznania. Odmowa zdjęcia nakrycia głowy w czasie przesłuchania w charakterze świadka przez sąd, motywowana przekonaniami religijnymi.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.